Därför behövs naturskogen!

Sebastian Kirppu, naturvårdsprofil som inventerar skyddsvärd skog

Ellen Salomonsson, Skogsstyrelsen i Uppsala

Sara Holmgren, forskare på SLU

Jag modererar!

Biotopia, Uppsala

26 oktober 19-21

Kvällen är fullbokad, men kommer att dokumenteras.