De svenska älvarna och vattenkraften

På uppdrag av Mattias och Monika Klum har jag gjort research till denna informationsfilm om naturvärden i de svenska outbyggda älvarna och vattenkraftens miljöpåverkan.