En kvinnostat i staten

”Det särskiljande i flocken av män och kvinnor som nu sker är, tror jag, resultatet av en process, som varken hos flertalet män eller kvinnor når upp i medvetandet.”

Orden är Elin Wägners och kommer från artikeln ”En negerstat i staten” publicerad i tidskriften Tidevarvet år 1923.

Hon beskriver en utveckling där kvinnor tar för sig alltmer av det offentliga rummet – som yrkeskvinnor, kulturpersonligheter och debattörer. Men hon beklagar samtidigt att de främst verkar inom särskilda kvinnogrupper.

I stället för att öka kvinnorepresentationen i den unga demokratin, agerade de i en egen politisk värld. Med kvinnopolitiken och kvinnoförbunden följde ett slags politisk segregering.

Mönstret består än i dag, och det är särskilt tydligt i den unga nationsöverskridande demokrati som håller på att utvecklas inom EU.

Många kvinnor har till exempel känt sig kallade till utskottet för ”Women´s rights and gender equality”. Ytterst få män. Med kvoten 53-3 har kvinnoutskottet den mest skeva könsfördelningen av Europaparlamentets 17 utskott. Förklaringen kan sökas i att kvinnoutskottet räknas som en ”lättviktare” bland män. Nästan i klass med utskottet för framställningar, som ingen människa har hört talas om.

Men i stället för att hoppas på varannan herrarnas, vilket kan ta en evighet, är det dags att lämna 1900-talets förlegade och segregerande organisation. ”Kvinnofrågorna” måste in i de övriga utskotten och alldeles särskilt i utskottet för mänskliga rättigheter. Det vore en naturlig utveckling av ett politikområde som egentligen inte är en kvinnofråga utan en rättighetsfråga som angår alla. Kvinnorna måste ta striden där makten finns. Det är förmodligen lättare än att flytta makten till det egna, utvalda rummet.

Samma sak gäller på det nationella planet. Därför var det dumt att regeringen flyttade ansvaret för jämställdhetsarbetet från Statsrådsberedningen till näringsdepartementet. Det var ett trick som förvandlade ett allmänintresse till ett särintresse. Och bidrog till bygget av en kvinnostat i staten.