En läsvärd bekännelse

Man få ta honom med en nypa salt, John Perkins. Avhoppad, omvänd, snudd på nyfrälst. Samtidigt är det svårt att helt och hållet avfärda hans berättelse i boken ”Confessions of an economic hit man”. Definitionen på en EHM (economic hit man) är enligt Perkins en ekonom som prackar på utvecklingsländer större och mer dyrbara infrastruktursatsningar än de förmår hantera. Med hjälp av uppblåsta tillväxtsiffror (uppskattningar av hur mycket en viss investering kommer att gynna tillväxten i ett land) underlättas de stora aktörernas exploatering av åtråvärda naturresurser.

Särskilt beklämd blir man när han berättar om ”Markov-metoden för ekonometrisk modellering”. Metoden var en ren beställning för att vetenskapligt ”bevisa” lönsamheten i satsningarna. Ingen statistiker orkade ifrågasätta dess tillförlitlighet.

I bokens prolog återvänder Perkins till Ecuador efter trettiofem år. Han är inte nådig i sin självkritik. Även om boken har många brister ger den en otäck bakgrund till oroligheterna som just nu rapporteras från landet. Den överkörda indianska befolkningen vill ha en större del av vinsten från det buteljerade solljuset, oljan. De undrar också varför ChevronTexaco Corp var tvunget att dumpa fyra miljoner fat förorenat vatten per dag i olika vattendrag och håligheter mellan åren 1971 och 1992.