Ett rungande nja för Wallströms efterträdare

Den brittiske liberalen Chris Davies skrädde inte orden under onsdagens tre timmar långa grillning av greken Stavros Dimas: ”Utnämningen av er som kandidat till miljökommissionärsposten är en nedvärdering av hela miljöarbetet i kommissionen.”

Han fortsatte: ”När Margot Wallström insåg vidden av vilka utmaningar vi står inför på miljöområdet sa hon att man inte kan gråta för allting samtidigt.” Vilka frågor ”gråter” ni för Dimas?Med det uttalandet syftade Davies förstås på att Wallström tidigt gjorde tydliga prioriteringar, och nu ville han få veta vad Dimas, om han får parlamentets förtroende, skulle sätta högst upp på dagordningen.

Det föga väntade men desto mer populistiska svaret blev ”att minska antalet djurförsök”. Frågan är förvisso inte helt och hållet oviktig. Men i jämförelse med klimatfrågan, de hårda förhandlingarna om en ny kemikalielagstiftning eller avfallsproblematiken är trots allt djurförsöken en betydligt mindre och mer lättlöst fråga.

Förmodligen noterade Dimas de bistra minerna på ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, för han gjorde inte om misstaget att vara konkret i något mer svar under hela utfrågningen. Dimas visade sig i stället ha en remarkabel förmåga att hantera ett stort antal ”hur”-frågor och enträgna frågor av karaktären ”men vad är ER uppfattning om…” med allmänna haranger om vikten av samarbete och att hålla balansen mellan de tre benen i Lissabonstrategin (tillväxt, miljö och sociala frågor).

Nu är det sannerligen ingen lätt uppgift att under en intensiv förmiddag svara på frågor om allt från Kyotoprotokollet,

REACH (EU:s kemikalielagstiftning), Natura 2000, avfallshantering, elektromagnetisk strålning, biologisk mångfald, genmodifierade grödor, vattenkvalitet och ekonomiska styrmedel. Det är heller ingen enkel sak att efterträda en så populär kommissionär som Margot Wallström. Dimas var emellertid dålig på att förvalta de låga förväntningarna inför gårdagens förhör.

The Guardian skrev redan i augusti om det oroväckande i att överlämna ansvaret för Europas berg, floder, skogar och luft till denne grek under rubriken ”All hope is lost”. Jag närde då en stilla förhoppning om att detta skulle visa sig vara en förhastad slutsats. Det kunde kanske till och med vara taktiskt att ge miljöposten till en representant från ett land som har all anledning att rycka upp sig på miljöområdet? Dessvärre talar intrycket från utfrågningen i går för att skribenten i The Guardian visste vad han plitade ner. Mycket lät platt och framfördes utan större engagemang. Dimas syn på miljöpolitiken som en motor för tillväxt gav dock plus i kanten. Miljörelaterad teknik och utveckling har skapat två miljoner arbetstillfällen inom EU.

Men spelar det då någon roll om EU får en lite halvblek miljökommissonär under några år? Kan inte Dimas luta sig mot Margot Wallström, som påtalat att hon inte kommer att släppa sina miljöbabies? Det är förvisso positivt att de har aviserat ett samarbete, men den krassa verkligheten är nog att Wallström får fullt upp med att finna sin nya roll som vice ordförande och inte minst med att hantera diskussionerna kring förslaget till ny grundlag. Ansvaret för att se till att alla direktiv förverkligas på nationell nivå kommer onekligen att ligga på Dimas.

I diskussionen om miljöportföljen går det inte heller att bortse från dess strategiska betydelse för hela EU-projektet. Enligt Eurobarometern anser 89 procent av unionens medborgare att miljöfrågan bör få högsta prioritet inom samarbetet. En lyckosam miljöpolitik skulle därför i bästa fall kunna bidra till att vända den EU-skeptiska opinionen i medlemsländerna i en mer positiv riktning.

Efter utskottets sammanträde sent i går eftermiddag verkar det högst troligt att utskottet kommer att rekommendera parlamentet att stödja valet av Dimas som miljökommissionär. Det rapporterade både kristdemokraternas Anders Wijkman och miljöpartiets Carl Schlyter. Både socialistgruppen och den konservativa gruppen ställer sig bakom hans kandidatur. Men det blir inget enhälligt och rungande ja för Dimas. Flera av de mindre partigrupperna har framfört stark kritik.

I dag är det Wallströms tur att frågas ut om sina nya uppgifter. Mitt tips är att ni kopplar upp er på internet mellan klockan 13.00 och 16.00 på adressen www.europarl.eu.int/press/audicom2004/index-sv.htm. Det är värt besväret bara för att njuta av de skickliga simultantolkarnas arbete. Ta chansen att lyssna till lite Europapolitik live!