Gentekniken i människors vardag

DNA är på många sätt vår tids orakel. Till den slingrande DNA-molekylen ställer vi en rad komplicerade frågor: Vem är pappa till barnet? Löper jag förhöjd risk att drabbas av sjukdom? Vem begick brottet? Gentekniken kan ge vissa svar, men väcker också nya existentiella funderingar: Vad är faderskap? Vill jag verkligen veta om jag riskerar att bli sjuk? Kan man alltid lita på ett DNA-bevis?Utifrån frågor som berör oss alla belyser vetenskapsjournalisten Jenny Jewert möjligheter och risker som är knutna till denna nya teknik.

Beställ boken här:

http://www.atlantisbok.se/7156.Bok-Gentekniken_i_manniskors_vardag

Boken belönades år 2005 till bästa publikation i vetenskapsjournalistik av Svenska Föreningen för Vetenskapsjournalistik.