Grönare hus ger högre skatt

Bästa Göran Persson, Pater av det Gröna Folkhemmet, kan du svara på detta: varför bestraffas miljöförbättrande åtgärder av ett hus med höjt taxeringsvärde, och därmed höjd fastighetsskatt? Hur går det ihop med regeringens ambitioner att sänka energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser?

Frågan utreddes för tre år sedan, men ännu har ingenting hänt. Fortfarande kvarstår alla ”varför”. Här följer några exempel som inte kan låta annat än löjliga, eftersom hela poängberäkningssystemet för taxeringsvärdet är löjligt: Varför ska husägare som bytt till treglasfönster med isolerglas få tre poäng, medan fönster med enkelglas renderar en nolla? Varför ska husägare som investerat i jord- eller bergvärmesystem, som kostar minst 100 000-130 000 kronor, straffas med högre skatt än husägare som fortsätter att värma huset med olja eller direktverkande el? Varför beskattas ett isolerat hus hårdare än ett oisolerat?

 Ja, orimligheterna i fastighetsskatten har berörts till leda – den perverterade poängberäkningen, liksom att medborgarna tvingas betala skatt på något som de flesta bara har utgifter för i form av räntor och amorteringar.

Skattens snedvridande miljöeffekt har dock fått mindre uppmärksamhet, även om mönstret dessvärre är bekant från en rad andra politikområden. En till synes lobotomerad statsapparat ger med ena hjärnhalvan och tar tillbaka med den andra. I bästa fall blir effekten plus minus noll för den enskilde individen. Samhällsekonomiskt kan det inte vara annat än en minuspost. Med små, tillfälliga subventioner uppmunt-ras omställningen till energisnålare och miljövänligare system. Med höjd skatt neutraliserar staten sedan det ekonomiska incitamentet för samma omställning. Ett rent tokeri.

Bostädernas energiförbrukning aktualiserades av Sveriges Radio förra veckan. Frågan gällde då ett EU-direktiv som träder i kraft 2006, och som innebär att alla husägare måste energideklarera sin bostad vart tionde år. Här finns intressanta kopplingar att göra som kan bidra till en utfasning av både oljepannor och fastighetsskatten. De är båda lika fossila. Det vore inte en dag för tidigt.

Syftet med direktivet är att minska utsläppen av växthusgaser från bostads- och lokalsektorn, som inom unionen står för hela 40 procent av energiförbrukningen. Hälften av energin som förbrukas inom EU importeras i form av kol, olja och gas, vilket innebär att det finns stora ekonomiska och miljömässiga besparingar att göra.

Direktivet är ett slags motsvarighet till industrisektorns Kyotoprotokoll. I stället för en utsläppshandel mellan unionens alla husägare, vilket förstås vore praktiskt omöjligt, är tanken att deklarationen ska göra husägaren medveten om hur han eller hon kan minska sin energianvändning. En liknande modell infördes i Danmark redan 1997, och en utvärdering har nyligen påbörjats som svenska politiker och tjänstemän borde ta del av. Medlemsländerna har nämligen stora friheter att påverka hur ramdirektivet ska omsättas till praktik.

En fullt möjlig tanke är att låta energideklarationerna utgöra underlag till ett miljöcertifikat. Genom att slopa fastighetsskatten för hus som ligger under ett maximalt tillåtet utsläppskrav, skulle en drivkraft uppstå för att fasa ut både oljan och fastighetsskatten. I bästa fall uppstår en vinnar-vinnar-situation som gör hemmen grönare och befriar husägarna från den blodtryckshöjande skatten. Många bostäder skulle redan i dag kunna befrias från fastighetsskatten av detta skäl.

För tre år sedan skyllde regeringen den utlovade, men som vanligt uteblivna, skattelättnaden på att effektiva energisystem påverkar marknadsvärdet, och att fastighetsskatten måste ligga på 75 procent av marknadsvärdet. Är det en naturlag jag inte känner till?

Nej, det handlar om politisk vilja. Att för en gångs skull inte ta igen på gungan vad man förlorar på karusellerna.