Hundra år av envishet

30011500

Naturskyddsföreningens 100-årsjubileumsskrift! Underbart omslag av Stina Wirsén. Vackert formgiven av Annika Grenje.

Jag medverkar med ett kapitel om energieffektivisering inom industrin.

Beställ den här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/bocker/hundra-ar-av-envishet