Miljöpartiet väljer andesyner

Att vara en effektiv agitator handlar till stor del om att snoka upp och referera till vetenskapliga studier som underbygger de egna teserna. I den färdigheten är nog alla partier, debattörer och intresseorganisationer lika goda kålsupare. I vårt högt specialiserade och tekniska samhälle kan det kanske inte vara på något annat sätt. De inomvetenskapliga debatterna måste stötas och blötas i offentlighetens ljus.

Att låta rena villfarelser rättfärdiga politiska beslut är däremot betydligt allvarligare, och i denna obskyra konst lyser en gul liten maskros starkare än både rosor, blåklintar, vitsippor och fyrklövrar tillsammans. Visst finns en och annan ”vilde” i alla partier, men i miljöpartiet har ovetenskapen blommat mer intensivt, och under vissa perioder ända upp på ledningsnivå.

Föreningen för Vetenskap & Folkbildning har studerat motions- och beslutsflödet, och funnit både ett och annat som förbluffar (Folkvett 2/2005). Miljöpartiet har till exempel i förhandlingar med regeringen trumfat igenom ekonomiskt stöd till antroposofisk medicin och biodynamisk odling. Drygt tio miljoner har öronmärkts för Vidarkliniken i Järna.

Biodynamisk odling må låta vackert, men sker med hänsyn till planeternas positioner och enligt ockulta principer. Ett visst kompostpreparat framställs genom att ”hackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi”. Det står förstås var och en fritt att köpa biodynamiskt odlad mat. Men varför ska staten gödsla Rudolf Steiners andesyner, infångande av kosmisk strålning och ockulta kompostövningar? Man får söka svar bland stjärnorna.

Vad gäller antroposofiska läkemedel framhåller sex miljöpartister också i en riksdagsmotion från 2004 att dokumentationskraven för läkemedel (enligt svensk läkemedelslag) är för stränga, eftersom alternativmedicinerna inte kvalar in. Att antroposofiska mediciner aldrig har visat sig vara effektiva i kliniska prövningar bekommer dock inte motionärerna. Om inte kartan stämmer överens med verkligheten, kan man ju alltid rita om kartan! I partiets hälsorapport föreslås därför att en professur inrättas för att ”legitimera” och ”förstärka” komplementärmedicinen. Vips har vetenskapens uppgift reducerats från att undersöka verkligheten till att legitimera önskad verklighet. Snyggt jobbat.

En allmänt fientlig inställning till allt som inte är naturligt lyser igenom i ytterligare en motion från 2004. ”Samtliga konventionella mediciner måste receptbeläggas, eftersom dessa består av syntetiska ämnen och kemikalier som automatiskt är giftiga för kroppen.” Kommentar är egentligen överflödig. Men för tydlighetens skull: Det finns inga som helst belägg för att ämnen som framställs i laboratoriet med automatik är giftiga. Ytterligare spaltmetrar skulle kunna fyllas med skumma beslut och förslag kring elöverkänslighet och amalgamförgiftning.

Idiotsäkert (så gott som vetenskapligt bevisat) är att maskrosorna måste göra upp med all denna pseudovetenskap för att framstå som ett modernt parti. Det går att vurma för både miljön och vetenskapen.