Pris av Måltidsakademien

Boken ”Varning för mat” fick pris av Måltidsakademien. Juryns motivering löd: Våra matvanor kopplar allt mer till den bild vi vill ge av oss själva, och då gäller det att kunna skilja på fakta och fiktion. I ”Varning för mat” bidrar en mängd kloka skribenter till att hålla isär begreppen. Carl Jan som vanligt solen i alla dessa sammanhang. Värmer och lyser.