Skål för Afrikas Nobelpristagare

Denna vecka går glädjebud om Nobelmedaljer till forskare runt om i världen. Det lär inte undgå någon som läser tidningar, lyssnar på radio eller ser på tv. I medieskugga av dessa tillkännagivanden tilldrar sig emellertid en minst lika spännande och världsunik händelse på den afrikanska kontinenten. I kväll samlas för första gången i historien alla Nobelpristagare som har afrikansk anknytning under en galakväll i Dakar. Arrangör är Afrikanska unionen. Frihetskämpen Nelson Mandela och FN:s generalsekreterare Kofi Annan är inbjudna för att ge lite extra glans åt festligheterna.

Tillställningen inleder en konferens som syftar till att höja de afrikanska intellektuellas möjlighet till inflytande på utvecklingen i Afrika. Ambitionen är särskilt vällovlig eftersom kontinenten står inför en rad svåra utmaningar i form av demokratiseringsarbete, fattigdomsbekämpning, hållbara system för livsmedelsförsörjning, insatser mot aids och malaria. Över 500 särskilt inbjudna afrikanska forskare, författare, frihetskämpar och olika personer som bidragit till Afrikas utveckling kommer att delta i konferensen.

 FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) konstaterade i en rapport tidigare i år att ”medan andra regioner… har gjort stora framsteg för att minska fattigdomen genom ekonomisk tillväxt, har det omvända hänt i Afrika söder om Sahara”. Sedan 1980 har tillverkningsindustrin stagnerat. Till viss del kan denna olyckliga utveckling skyllas på politikernas oförmåga att koppla ihop teknik och vetenskap med utveckling, produktion och tillväxt.

Afrika och vetenskapen är också ett av sex intressanta teman som kommer att diskuteras under det tre dagar långa mötet. Det är värt lite uppmärksamhet av Nobellandet Sverige.