Soot!

Svarta sotpartiklar påverkar klimatet och är farligt för hälsan. På uppdrag av Mattias och Monika Klum, gjorde jag research till denna informationsfilm om ett miljöproblem som få känner till.