Städa bort snömoset inom den alternativa politiken

När den ordinarie sjukvården brister i omvårdnad famlar människor efter alternativ. Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna är ett sådant. När industrijordbruket ger upphov till galna kor, en utarmad flora och sämre djur-etik efterfrågar konsumenterna den gamla Sörgårdsidyllen. Även i detta fall erbjuder antroposoferna i Järna ett alternativ.

Att läkare inom den ordinarie vården (skolmedicinen) lägger allt mer tid på administration och allt mindre tid på att möta patienten, är förstås oförsvarligt. I så motto behövs ett systemskifte inom skolmedicinen. Men än mer oförsvarligt är att politiker (läs miljöpartister) istället för att kraftfullt agera för att förbättra villkoren för den evidensbaserade sjukvården, propagerar och ekonomiskt gynnar ren humbug.

Vidarkliniken erbjuder en vacker miljö och läkare som fäster stor vikt vid bemötandet av patienterna. Det är förträffligt. Mindre förträffligt är att Vidarkliniken ger cancersjuka patienter helt verkningslösa mistelpreparat. Men eftersom ”det alternativa” blivit till dogm inom miljöpartiet, har man tappat förmågan att skilja på okontroversiella komplementära metoder (som massage) och vetenskapligt förkastliga metoder (som homeopati och kinesiologi).

Det lär knappast vara avsikten, men partiets okritiska hållning till antroposofisk läkekonst och biodynamisk odling underminerar partiets trovärdighet i både miljö- och forskningsfrågor. De miljöpartister som har försökt att få partiet att sluta prisa antroposofin har dock stött på patrull. Så sent som 2004 avböjde partiledningen till exempel att slå fast att ”en pålitligt verkningsfull läkekonst måste bygga på vetenskap och inte på ockultism.” I partistyrelsen utgör inte minst Mats Pertoft (före detta Walldorflärare) en effektiv blockering till förändring.

Att ansluta sig till den antroposofiska livsåskådningen, med dess starka religiösa inslag, står förstås var och en fritt. Problemet uppstår när politiker försöker ge rörelsen och dess tankegods vetenskaplig legitimitet. Underliga företeelser som astrologiska såddkalendrar (används i biodynamisk odling) riskerar att sprida misstro mot seriös ekologisk odling, vilket vore olyckligt. Genom att referera till Artur Granstedts EU-finansierade Östersjöforskning (DN 27/7) gör miljöpartisten Mikaela Valtersson en skicklig undanmanöver från min kritik av att staten ger ett basstöd till Stiftelsen biodynamiska forskningsinstitutet.

Som grädde på moset vill miljöpartiet momsbefria alternativa behandlingsmetoder och utbildningar inom komplementärmedicin. Någon måste ju hjälpa den stackars lukrativa branschen… Allvarligare än priset på mirakelpillrena är dock att människor riskerar sin hälsa och i värsta fall sitt liv om de sätter sin tillit till rena snömosbehandlingar.