Steg i rätt riktning under halvsegrarnas år

2013 blev året då landsbygdsfrågorna var på alla politikers läppar, noterar Helena Jonsson, Anders Källström och Kristina Yngwe. LRF fortsatte på den inslagna vägen mot tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft med fortsatta satsningar på opinionsbildning, företagsutveckling och förbättrade konkurrensvillkor för det gröna näringslivet.

Helena Jonsson har svårt att vaska fram en specifik händelse som satt så djupt avtryck under 2013 att den överskuggar alla andra. Hon sammanfattar intrycken från året som gått mer övergripande:

– Jag har förmånen att diskutera frågor som är viktiga för våra medlemmar i många mycket olika miljöer.

Från ladugårdsbacken eller åkerkanten via förädlingsföretag till handeln och konsumenterna. Från kommun via länsstyrelser, myndigheter och departement till Bryssel och internationellt. Jag önskar att jag kunde förmedla den respekt och beundran svenska bönder åtnjuter i många samanhang till alla. Men också den ibland stora oförståelse som finns för villkoren för vårt företagande.

Ett möte i Dalarna präglar VD Anders Källströms finaste minne från 2013. På ett regionmöte träffade han tre mjölkbönder vars tillvaro förändrats dramatiskt de senaste åren. Anders Källström berättar om det ”inferno” som rådde under den ovissa perioden med avvecklingen av Milko och försäljningen av Grådö mejeri men som nu landat i en relativt stabil situation med möjligheter att leverera mjölk till tre olika mejeriföretag (Gefleorten, Arla och Coop/Grådö). Inför mötet var Anders Källström ändå fundersam och undrade hur stämningen skulle bli mellan de tre mjölkbönderna som valt att sälja sin mjölk till olika mejeriföretag.

– Men det blev ett fantastiskt möte, som visade att mjölkbönderna i Dalarna i första hand ser sig som företagare och producenter, inte som konkurrenter. De kan samverka trots att de för tillfället skickar sin mjölk till olika företag. Mot bakgrund av hur det såg ut för två år sedan, var det en stark upplevelse att det faktiskt hänt något positivt på mjölksidan.

En höjdpunkt för den avgående LRF Ungdomens ordförande Kristina Yngwe var konferensen med de europeiska kollegorna inom CEJA (Rådet för unga europeiska lantbrukare) som arrangerades i Skövde.

Jordbrukspolitik och framtiden för Europas unga bönder diskuterades livligt.

– Det var femton år sedan Sverige stod som värd så det var häftigt. Unga bönder i Europa har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Det var bra för svenska ungdomar att höra att föryngringsproblematiken inte bara är ett svenskt problem. Jag hoppas också att alla åkte därifrån med större förståelse för jordbrukspolitiken, som ofta uppfattas som något av en djungel. Även om landsbygdsfrågorna klättrade rejält på den politiska dagordningen under fjolåret, blev 2013 ändå något av ”halvsegrarnas år”, enligt Helena Jonsson.

Hon nämner medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, där LRF kampanjade för att regeringen skulle skjuta till 500 miljoner kronor för att kompensera för EUs nedskärningar. Det blev 129 miljoner.

– Utan LRFs insatser hade utfallet blivit ännu värre, men vi nådde inte ända fram.

En annan halvseger är det slitsamma arbetet för regelförenklingar.

– Eskil Erlandsson må ha skurit ner den administrativa bördan med 30 procent men tyvärr är det inget våra medlemmar har märkt, enligt de undersökningar vi gjort.

Helena Jonsson poängterar att förenklingsarbetet måste breddas och omfatta andra områden än de rent administrativa. Hur landsbygdsföretagare upplever sin situation beror också på bemötandet från tjänstemän och handläggningstider.

Inte heller i striden för ursprungsmärkning av gris, lamm, get och fågel fick LRFs linje fullt gehör från EU-kommissionen. Men EU-parlamentet delar LRFs syn på att var djuret är fött ska ingå i ursprungsmärkningen.

Det är ännu oklart om parlamentets beslut innebär att kommissionen kommer att ändra sitt beslut.

– Det blir en märkning, men inte med så höga krav som LRF eller den svenska regeringen önskade.

Under valåret 2014 blir LRFs viktigaste uppgift förstås att syna de olika partiernas politiska program.

Trion understryker att alla val, oavsett om det är till EU-parlamentet, riksdag, kommuner eller landsting, är lika viktiga, men för olika frågor.

– Kommuner och landsting har stort inflytande över upphandlingen av livsmedel, till exempel, påpekar Kristina Yngwe.

– Det är verkligen en styrka vi har som organisation att kunna vara med och påverka och debattera på alla nivåer i samhället, från lokal och regional, till riks- och EU-nivå, säger Anders Källström.

Några fler omfattande satsningar i likhet med den framgångsrika ”Våga fråga – få en bonde på köpet” kommer dock inte lanseras under 2014.

– Vi har inte sugit ut det göttaste ur den kampanjen än. Vi jobbar stenhårt på att få med handelns egna varumärken i appen, som guidar konsumenterna till svenska råvaror i butiken.

Vad gäller den egna organisationen har Helena Jonsson framför allt en stark önskan inför 2014:

– Att allt arbete som LRF gör – på alla nivåer – ska genomsyras av vår egen vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Hur får vi mer aktivt företagande och hur får vi mer aktivitet på landsbygden? Det är dessa frågor som ska vägleda arbetet.