Svensk klimatpolitik

Har den svenska klimatpolitiken brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning – utsläpp av koldioxid? Det verkar så. Medan ekonomin har blivit dubbelt så stor sedan år 1970, har utsläppen nästan halverats. Den inhemska industrin har halverat sina utsläpp sedan sjuttiotalet och industrins totala energianvändning har varit oförändrad sedan sjuttiotalet, trots att industrins tillväxt periodvis har varit mycket snabb.

Läs hela rapporten här – Svensk klimatpolitik