Värd sitt pris

Begreppet biologisk mångfald anklagas ofta för att vara luddigt. Därför är det bra att arbetet med ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” har startat. Bara med en noggrann kartläggning och presentation av vilka arter som finns inom landets gränser går det att göra vettiga prioriteringar kring olika insatser för bevarande.

Den första volymen om dagfjärilar har redan sålts i över 
10 000 exemplar och tycks dessutom uppfylla allmänhetens krav på lättillgänglighet.

I Upsala Nya Tidning har en intensiv debatt om Nationalnyckelns vara eller icke vara pågått under sommaren. Kritkerna hävdar att det finns bättre användningsområden för de 600 miljoner kronor som projektet i sin helhet kommer att kosta. Diskussionen måste välkomnas. Artbevarande är en välfärdsfråga jämförbar med de flesta andra politikområden i utvecklade samhällen. Intresse och avsatta resurser varierar över tid.

I detta fall tycker jag dock att svenska folket får mycket för pengarna: hundra volymer som beskriver det myllrande livet – 50 000 arter – i väl avvägd detaljeringsgrad. Arbetet kommer pågå under tjugo år.

I en tid då universitetens tredje uppgift allt som oftast tolkas i termer av patenterbara uppfinningar, är denna folkbildningsinsats särskilt angelägen.