Varning för mat

Fin kritik av Aftonbladets bokrecensent Ingalill Mosander i Go´kväll! ”Varning för mat – om hur något livsviktigt har blivit livsfarligt”. Förlag: Mondial. 14 spännande texter om varför vi äter som vi äter. Vårt förhållande till mat avslöjar mycket om oss själva och vår tid. I Varning för mat samlas matskribenter, journalister, forskare och experter för att reda ut hur mat gick från att vara något livsnödvändigt till att betraktas som något potentiellt livsfarligt. Varför äter somliga bara rå mat? Vari består proteinpulvrets lockelse? Är måltidens gemenskap hotad när alla runt bordet följer sin egen diet? Vad säger dieten om din sociala status? Hur kan föräldrar undvika att sprida sin mat-oro till barnen? Vilken roll spelar medierna, matlarmen och filterbubblorna för vår syn på mat? Kan vi lita på forskningen?

Medverkar gör: Daniel Rydén, Po Tidholm, Katrine Marcal, Jenny Damberg, Ebbe Schön, Carl Cederström, Ulf Karl Olov Nilsson, Claude Fischler, Emma Frans, Amina Manzoor, Sara Ask, Emanuel Karlsten, Pelle Pelters och Jonas Engman.

Varning för mat