Vårt grisiga hav/Dirty waters

På uppdrag av Folke Rydén gjorde jag research till denna uppmärksammade dokumentärfilm (60 min) om orsakerna till övergödningen, syrefria bottnar och algblomningar i Östersjön.