Vatten viktigare än brännvin

Vatten! Sta´n är full av vatten”, sjunger Robban Broberg med sin nasala stämma. Och visst flödar det både under broar och i kranar i Stockholm, som just nu är värd för Världsvattenveckan – en tillställning som lockat mer än 50 internationella organisationer och 1.200 ledande experter från över 100 länder till huvudstaden. Högst på dagordningen står den enkla, men i angelägenhetsgrad svåröverträffade frågan: hur få vattnet att räcka?

Med en ovanligt regnig sommar och översvämningarna i Värnamo i färskt minne, är det förstås svårt för oss nordbor att greppa att 1,4 miljarder männi-skor inte har tillgång till rent vatten. Av omsorg om det personliga välbefinnandet, är det lätt att låta den obehagliga insikten rinna av. Att veta och förstå, utan att göra något, är helt enkelt inget lockande själsligt tillstånd.

Det finns, tack och lov, personer som kanaliserar sin energi för att tackla denna komplicerade fråga. Det visade måndagens initierade och på många sätt underhållande paneldebatt om korruptionen inom vattensektorn. Moderatorn och BBC-reportern Nik Gowing, som brukar leda samtalen mellan Nobelpristagare i teveprogrammet ”Snillen spekulerar”, lyckades till och med få vissa konferensdeltagare att under lättsamma former bekänna sitt korrupta förflutna.

De engagerade inläggen från konferensdeltagare från Indien, Pakistan och Bangladesh vittnade framför allt om frågans laddning. Utan politisk handling kan vattenfrågan bli en tidsinställd bomb. Utan åtgärder mot den omfattande korruptionen blir alla insatser för en rättvis vattenförbrukning bara en droppe i månglarnas hav.

Kenyas huvudstad Nairobi kan tjäna som exempel. Värst drabbas, i vanlig ordning, de som redan lite har. Boende i ”informal settlements” (en snygg omskrivning för slum) kan få betala 20-30 procent mer än övriga invånare för att få tillgång till vatten, som många gånger inte ens är av god kvalitet.

Eftersom de styrande i Nairobi inte har satsat på att bygga ut vattenledningarna till fattigkvarteren, har en bristsituation skapats som korrupta tjänstemän och vattenleverantörer sedan utnyttjat. Vattnet körs ut med tankbilar av personer som visserligen har licenserna för att leverera vatten, men inte varit knutna till någon särskild vattenkälla.

Nästan hälften av Nairobis vatten har därför ”försvunnit” utan att hamna i stadens bokföring. Denna statligt sanktionerade dunstning har pågått i flera år med katastrofala följder för stadens fattiga.

Förhållandena i Nairobi stöder demokratikämpen och juristen Martha Karuas tes, att det är korruption som skapar vattenbrist, och inte tvärtom. Hon är säker på att Nairobi har tillräckligt med vatten för att försörja stadens befolkning. Problemet är de läckande tjänstemännen. Karua, som sedan drygt ett år tillbaka, också är Kenyas vattenresurs- och utvecklingsminister, har därför inlett ”kriget mot korruptionen”. Drygt hälften av juristerna på hennes departement har fått sparken. En antikorruptionslagstiftning har antagits och anmälningar om korruption ses inte längre mellan fingrarna av regeringen och rättssystemet. Innan årets slut kommer också ansvaret för vattenhanteringen att flyttas från staden Nairobi, med dess genomkorrupta förflutna, till Nairobi Water Company.

Nu finns ingen patentlösning för alla länder i tredje världen, vilket är viktigt att komma ihåg. Vattendistributionen kan fungera utmärkt både under statlig och privat regi, liksom korruption kan förekomma inom både privat och offentlig sektor. Erfarenheten från många länder i tredje världen talar dock för att marknadsinriktade reformer många gånger är att föredra.

Kampen mot korruptionen måste föras från två fronter, poängterar Karua per telefon dagen efter konferensen: ”Om vi i tredje världen rensar upp bland våra institutioner och politiska organ, måste även de internationella lån- och bidragsgivarna sluta med en annan slags korruption, att villkora att mottagarländerna ska köpa tjänster från vissa konsulter och företag utomlands. Många gånger kan våra lokala företag utföra samma tjänster för en betydligt billigare penning.”