Vilken frihet gäller för borgerligheten?

Är begreppet ”asymptotisk frihet” något som attraherar den borgerliga fyrklövern

Förhoppningsvis inte.

Om partierna skulle liknas vid kvarkar (materiens minsta kända beståndsdelar) skulle kraften dem emellan försvagas ju närmare de kommer varandra, enligt den i går Nobelprisbelönade teorin om kvantkromodynamiken. Tolkningen av pristagarnas matematiska formel innebär också att ju närmare kvarkarna står varandra, desto svagare blir ”färgladdningen”.

Må de borgerliga i stället måla sina blå-vit-gröna ränder i klara, harmonierande och vinnande toner.